HENKILÖTIETOLAIN 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Muotioikeuden yhdistys ry (yhdistystunnus 213.758) (”Yhdistys”)

2. Rekisterin nimi

Muotioikeuden yhdistys ry:n jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen, jäsenistölle tiedottaminen sekä jäsenlaskutustietojen säilyttäminen.

Lisäksi jäsenrekisterin tarkoituksena on:
– mahdollistaa Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja tilaisuuksista tiedottaminen jäsenistölle
– tiedottaa jäsenistölle muista Yhdistyksen tarkoituksen piiriin kuuluvista asioista
– rekisteröityjen yksilöinti ja tunnistaminen
– lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn jäsenyyteen henkilötietolain (523/1999) 8.1 §:n 5 kohdan mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja.

Jäseneen liittyvät perustiedot,  kuten: nimi, työnantaja, ammatti tai arvo, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot, osoitetiedot, jäsennumero.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen Yhdistyksen verkkosivustolla www.fashionlaw.fi täyttämän liittymislomakkeen mukaiset tiedot, sekä jäsenen itsensä muulla tavoin Yhdistykselle antamat kohdan 4 mukaiset tiedot.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille laissa säädetyissä tapauksissa.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuolisilta salasanoin. Jäsenrekisteriä käsittelevät henkilöt on erikseen rajattu Yhdistyksessä. Jäsenrekisteriä käsittelevät vain jäsenvastaava, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.

Pääsääntöisesti rekisterimateriaalia ei tulosteta. Mahdollisia kirjallisia tulosteita ja muita asiakirjoja säilytetään Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenvastaavan kotona lukituissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus vaatia virheen oikaisua

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin talletetut tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Tarkastusoikeutta ja virheellisen tiedon korjaamista koskevat pyynnöt tulee osoittaa kohdassa 10 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Yhteyshenkilö jäsenrekisteriä koskevissa asioissa

Roosa Hasu, Yhdistyksen jäsenvastaava, roosa.hasu@gmail.com, puh. +358 50535 5574.