KUTSU: Muotioikeuden yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous ja seminaari to 2.12.2021 klo 17:00

Tervetuloa Muotioikeuden yhdistys ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen ja seminaariin aiheestaIMMATERIAALIOIKEUDET JA INNOVAATIOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄJÄNÄtorstaina 2.12.2021 klo 17:00 alkaen Relove Töölön tiloihin osoitteessa Sandelsinkatu 6, 00260 Helsinki. Seminaariosuus alkaa n. klo 17:30 heti Muotioikeuden yhdistys ry:n syyskokouksen jälkeen.Kokousjärjestelyjen vuoksi pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan kokoukseen ja seminaariin mahdollisimman pian ja viimeistään sunnuntaihin 21.11.2021 mennessä osoitteeseen muotioikeus@gmail.com. Tarjoiluja varten pyydämme ilmoittamaan myös mahdolliset erityisruokavaliot. Tarjoilut ovat gluteenittomia ja vegaanisia, joten näitä koskevia erityisruokavalioita ei tarvitse ilmoittaa.Syyskokouksessa valitaan myös yhdistyksen hallitus – hallituspaikoista kiinnostuneita pyydetään ilmoittamaan halukkuudestaan mahdollisuuksien mukaan ennen kokousta sähköpostiosoitteeseen muotioikeus@gmail.com.Tilaisuuden ohjelma ja aikataulu:17:00• Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous (esityslista ja talousarvio kutsun liitteinä 1 ja 2).n. klo 17:30• TervetuloaEmilia Hodge, hallituksen puheenjohtaja, Muotioikeuden yhdistys ry• Muoti ja tekijänoikeus: yksinoikeus kestävän kehityksen edistäjänäOTM, VT Heidi Härkönen• Technology transforming towards sustainable textile industryShahriare Mahmood, Chief Sustainability Officer, Spinnova Oyj• Second hand -yrittäjyys muotialallaNoora Hautakangas, perustaja ja yrittäjä, Relove OySeminaariosuus jatkuu noin klo 18.45 saakka, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus jäädä tutustumaan ja tekemään ostoksia Relove Töölön second hand -puolella.Puhujista:Heidi Härkönen (OTM, VT) on muotioikeuteen erikoistunut väitöskirjatutkimuksellaan ”Fashion and Copyright: Protection as a Tool to Foster Sustainable Development” oikeustieteen tohtoriksi Lapin yliopistosta väitellyt Turun yliopiston erikoistutkija. Härkönen on kirjoittanut myös muita immateriaali-, muoti- ja ympäristöoikeudellisiin kysymyksiin pureutuvia julkaisuja ja esiintynyt runsaasti alan tilaisuuksissa.Shahriare Mahmood työskentelee tekstiilikuituyhtiö Spinnova Oyj:n vastuullisuusjohtajana. Spinnova Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka kehittää selluloosakuidun käyttöä erityisesti tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. Yhtiön brändikumppaneita ovat olleet muun muassa The North Face, H&M ja Adidas. SPINNOVA®-materiaaleja käytetään myös esimerkiksi Icepeak-merkin olympiamallistossa.Relove Oy on laadukkaiden second hand -tuotteiden myyntiin ja kahvilatoimintaan erikoistunut vuonna 2016 perustettu suomalainen yhtiö. Idea Relovesta – kokonaisvaltaisesta elämyksestä kaikille aisteille – syntyi yhtiön perustajalle ja yrittäjälle Noora Hautakankaalle jo vuonna 2014. Paraikaa Relovella on kolme toimipistettä Helsingin keskustassa, ja se palvelee asiakkaita myös verkossa.Kutsun liitteet:Liite 1 – Esityslista http://fashionlaw.fi/wp-content/uploads/2021/11/Liite_1_MOY_syyskokous_esityslista_02122021.docxLiite 2 – Talousarvio http://fashionlaw.fi/wp-content/uploads/2021/11/Liite_2_MOY_talousarvio_2022.docxLämpimin terveisin,Muotioikeuden yhdistys ry:n hallitus

Muotioikeuden yhdistys ry:n stipendi

Muotioikeuden yhdistys ry:n stipendi

(Scroll down for English)

Muotioikeuden yhdistys ry:n julistaa stipendit haettavaksi

Muotioikeuden yhdistys ry myöntää vuosittain yhden tai useamman tutkielmastipendin ansiokkaasta muotioikeus-liitännäisestä yliopistossa tai ylemmän korkeakoulututkinnon osana laaditusta tutkielmasta tai vastaavasta lopputyöstä/opinnäytetyöstä. Hakemus stipendin myöntämiseksi tulee osoittaa yhdistyksen hallitukselle. Vuonna 2021 stipendin hakuaika on 1.4.–31.10. Vuoden 2021 stipendihaussa otetaan huomioon suomeksi tai englanniksi laaditut tutkielmat, jotka ovat valmistuneet ja jotka on arvosteltu aikavälillä 1.11.2020 – 31.10.2021.

Hakuohjeet

Stipendin hakeminen tapahtuu kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tutkielman otsikko, tutkielman tekijä ja hakijan yhteystiedot, sekä tutkimuksen liitännäisyys muotioikeuteen. Hakemukseen tulee liittää kopio tutkielmasta sekä yliopiston/korkeakoulun siitä antamasta arvostelusta. Hakemus ja liitemateriaalit tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen muotioikeus@gmail.com viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59.

Stipendiä voi hakea tutkielman tehnyt henkilö itse tai häntä voi ehdottaa stipendinsaajaksi esimerkiksi tiedekunnan edustaja, kollega tai muu tutkielmaan perehtynyt henkilö. Jos hakijana on muu kuin tutkielman tekijä, hakemuksessa tulee esittää myös selvitys tutkielman tekijän antamasta suostumuksesta hakemiselle ja tutkielman tekijän yhteystiedot.

Stipendinsaaja(t) julkistetaan yhdistyksen syyskokouksessa marras-joulukuussa 2021.

Stipendiohjelman tarkemmat säännöt alla.

SÄÄNNÖT

Muotioikeuden yhdistys ry tukee ja edistää muoti- ja design-alaan liittyvää juridista tutkimusta. Tavoitteen edistämiseksi yhdistys myöntää vuosittain yhden tai useamman stipendin.

 1. Stipendien myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.
 2. Stipendin voi saada vain kerran kalenterivuodessa. Hallitus voi halutessaan myöntää useampia stipendejä, mikäli tälle on hyviä perusteita. Mikäli hallitus katsoo, että yhdistyksen tavoitteet huomioon ottaen sopivia stipendihakemuksia ei ole saapunut, voidaan stipendi jättää kokonaan myöntämättä. Mikäli kalenterivuoden aikana ei myönnetä yhtään stipendiä, voidaan ylijääneet stipendivarat lisätä seuraavana vuonna jaettaviin stipendivaroihin.
 3. Stipendiä haetaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta sähköpostitse. Kirjallinen hakemus on toimitettava yhdistyksen kotisivuilla www.fashionlaw.fi ja mahdollisissa muissa viestintäkanavissa ilmoitettavaan hakupäivään mennessä. Hakemus ja liitemateriaalit tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen muotioikeus@gmail.com.
 4. Stipendihakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, yhteystiedot sekä tarvittava selvitys tutkimuksen sisällöstä. Hakijan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.
 5. Tutkimuksen tulee liittyä muotioikeuteen. Vaaditun liitännäisyyden tulee selvitä hakemuksesta. Valintaa puoltavina tekijöinä voidaan ottaa huomioon muun muassa aiheen ajankohtaisuutta, yleistä kiinnostavuutta, muoti- ja design-alan kohdistuvaa kehittävää vaikutusta, innovatiivisuutta sekä hyödyllisyyttä yhdistyksen jäsenistön kannalta.
 6. Tutkimuksen tulee olla valmis hakemusta jätettäessä. Opinnäytetyön tai muun tutkimuksen tulee olla myös arvosteltu hakemusta jätettäessä. Arvostelu on liitettävä hakemukseen. Stipendiä tulee hakea vähintään kahden (2) vuoden kuluessa tutkimuksen valmistumisesta.
 7. Stipendin saaja julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Stipendi luovutetaan syyskokouksen yhteydessä. Saajan toivotaan pitävän tutkielmansa aiheesta lyhyen alustuksen yhdistyksen jäsentilaisuudessa erikseen sovittavalla tavalla.

 

The Finnish Fashion Law Association’s call for applications of scholarship

The Finnish Fashion Law Association annually grants one or more scholarship(s) for an excellent fashion law related master’s- or bachelor’s thesis or an equivalent final assignment. The application for granting a scholarship shall be addressed to the board of the association. The application period for the year 2021 is 1 April – 31 October.  Any theses written in Finnish or English that have been submitted and graded between 1 November 2020 and 31 October 2021 will be taken into account by the Association when deciding on the grant in 2021.

 How to apply

Application for the scholarship shall be in writing and free of form. The application shall include information about the thesis’ topic, the author, the contact information of the applicant and how the thesis is related to fashion law. A copy of the thesis in question and its review by the university/college shall be annexed to the application. The application and its appendices need to be sent via email to muotioikeus@gmail.com on the last day of the application period at 23:59 at the latest.

The scholarship can be applied by the author of the thesis or the author can be suggested as a receiver of the scholarship by e.g. a representative of the faculty where the thesis has been written, a colleague or another person who is familiar with the thesis in question. If the person filing the application is not the author of the thesis, she or he needs to present the author’s consent to the application and the contact information of the author.

 The recipient of the scholarship shall be announced in the association’s general meeting in November / December 2021.

More detailed rules about granting the scholarship can be found below.

SCHOLARSHIP RULES

The Finnish Fashion Law Association supports and promotes fashion and design related legal research. In order to fulfil this purpose, the association grants annually one or more scholarship. 

 1. The board of the association shall decide about granting of the scholarships. 
 1. The scholarship can be received only once in a calendar year. The board finds good justifications for it, it can grant more than one scholarship. If the board sees that, taking into account the purpose of the association, there are no suitable applications, it can refrain from granting of the scholarship. In the event of not granting a single scholarship during a calendar year, the remaining scholarship funds shall be added to the scholarship funds that are distributed the following year. 
 1. The scholarship shall be applied in writing from the board of the association by email. The application shall be sent prior to the deadline announced in the association’s website www.fashionlaw.fi and potential other communication channels. The application and its appendices shall be sent via email to muotioikeus@gmail.com. 
 1. The scholarship application shall include the applicant’s name, contact information and sufficient clarification about the content of the research. The applicant does not need to be a member of the association. 
 1. The research needs to be related to fashion law. The connection shall be turned out in in the application. The research’s topicality, general remarkability, promoting effect on the fashion and design industries, innovativeness and general worthwhileness from the association’s members’ perspective can be positive factors when the board is evaluating the thesis. 
 1. The thesis needs to be submitted and reviewed when the application is submitted. The review of the thesis shall be annexed to the application. The scholarship shall be applied within two (2) years from submitting of the thesis. 
 1. The recipient of the scholarship shall be announced on the association’s website. The scholarship shall be granted when the association holds its general meeting. The association wishes the recipient to give a brief presentation about the research in question in the association’s meeting that is agreed on separately with the recipient.

 

KUTSU: Muotioikeuden yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous ja webinaari to 3.12.2020 klo 16:00

Tervetuloa Muotioikeuden yhdistys ry:n sääntömääräiseen etäyhteyksin toimitettavaan syyskokoukseen ja webinaariin aiheesta

MUOTOILU JA KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET

to 3.12.2020 klo 16:00 alkaen. Webinaari pidetään Muotioikeuden yhdistys ry:n syyskokouksen jälkeen n. klo 16:15. alkaen.

Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen ja seminaariin viimeistään perjantaihin 27.11.2020 mennessä osoitteeseen muotioikeus@gmail.com. Lähetämme osallistuneille linkin etätapahtumaan.

Tilaisuuden ohjelma ja aikataulu:

16:00

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous (ks. esityslista)

n. klo 16:15

Tervetuloa

Emilia Hodge, hallituksen puheenjohtaja, Muotioikeuden yhdistys ry

Seminaaripuheenvuorot

Jussi Ilvonen, Lakimies, Ornamo ry

Muotoilualan horisontteja korona-ajassa ja sen jälkeen  

Katja Nordman, Asiakkuusvastaava, Fyra Oy

Globaali pandemia muotoiluinnovaatioiden ja kasvun vauhdittajana

n. klo 17:15

Seminaariosuus jatkuu noin klo 17.15 saakka, osallistujille varataan mahdollisuus kysymyksille

 

Jussi Ilvonen on muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo ry:n juristi ja vastaa yhdistyksessä mm. jäsenten lakineuvonnasta ja vetää muotoilualan rakenteita kehittäviä, erityisesti muotoilijoiden oikeuksiin ja hyviin sopimuskäytäntöihin liittyviä valtakunnallisia hankkeita. Jussilla on taustaa myös mm. kuvataiteen ja kirjallisuuden tekijäjärjestöjen juristitehtävistä.

 

 

 

 

Katja Nordman toimii vuonna 2010 perustetun Fyra Oy:n asiakkuusvastaavana. Fyra on johtava suomalainen suunnittelutoimisto, jossa huippuosaaminen yhdistyy vahvaan yhteistyöhön asiakkaan ja kumppanien kanssa sekä vastuullisiin toimintatapoihin. Fyran ydinosaaminen on työympäristöjen, hotelli- ja ravintolatilojen sekä erilaisten konseptien ja monialaisten hankkeiden suunnittelusta. Fyran luomat konseptit ja suunnittelutyö perustuvat aina tutkimukseen ja ymmärrykseen asiakkaan tarpeista ja brändistä. Fyra luo tiloja, jotka ovat inhimillisiä ja yhteisöllisiä mutta samalla rohkeasti erilaisia ja asiakkaan oloisia. Asiakkaan arvomaailma ja brändi muuntuvat Fyran suunnittelemissa tiloissa kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi ja jokainen tila on erilainen. Fyra on vuoden 2020 sisustusarkkitehtitoimisto.

HUOM: Koronapandemian seurauksena web-kokousjärjestelyjen sujuvuuden mahdollistamiseksi Muotioikeuden yhdistys ry:n hallituspaikkoista kiinnostuneita pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen 26.11.2020 mennessä puheenjohtajalle sähköpostiosoitteeseen emilia.hodge@properta.fi.

Lämpimin terveisin,

Muotioikeuden yhdistys ry:n hallitus

KUTSU: Webinaari aiheesta ’Fashion Business and Human Rights 14.10.2020

Muotioikeuden yhdistys ry järjestää jäsenilleen webinaariin 14.10.2020 klo 18.00 alkaen. Webinaarin aiheena on muotialan ihmisoikeusvaikutukset.

Tilaisuuden puhujana on muotioikeuden yhdistyksen hallituksen jäsen Jenna Nordman, jonka opinnäytetyö aiheesta on hyväksytty Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimuksessa on keskitytty kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja yrityspuolen suhteeseen ja tutkittu laajasti eri alueita, joissa muotialan toiminnoilla voi olla ihmisoikeusvaikutuksia. Näihin sisältyvät työoikeudellisten ja ympäristöön liittyvien haasteiden lisäksi mm. omaisuuteen, syrjintään ja alkuperäiskansojen oikeuksiin kytkeytyviä kysymyksiä.

Webinaari koostuu noin puolen tunnin mittaisesta alustuksesta ja vapaamuotoisesta keskustelusta. Osallistujat voivat tutustua tutkimukseen etukäteen: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/317055. Aiheesta heräävät kysymykset ovat erittäin tervetulleita esitettäväksi seminaarissa.

Ilmoittaudu mukaan webinaariin laittamalla sähköpostia osoitteeseen: muotioikeus@gmail.com. Ilmoittautuneille lähetetään kutsulinkki.

Lämpimästi tervetuloa mukaan ajankohtaiseen webinaariin!

Ystävällisin terveisin,
Muotioikeuden yhdistys ry / Hallitus

Muotioikeuden yhdistys ry:n stipendien hakuaika on alkanut

Muotioikeuden yhdistys ry:n stipendien hakuaika on alkanut

Muotioikeuden yhdistys ry myöntää vuosittain yhden tai useamman tutkielmastipendin ansiokkaasta muotioikeus-liitännäisestä yliopistossa tai ylemmän korkeakoulututkinnon osana laaditusta tutkielmasta tai vastaavasta lopputyöstä/opinnäytetyöstä.

Stipendien hakuaika vuodelle 2020 on nyt käynnissä. Lue tarkemmat hakuohjeet osoitteesta http://fashionlaw.fi/stipendi/, ja hae stipendiä hyvissä ajoin.

 

Stipendinsaaja(t) julkistetaan yhdistyksen syyskokouksessa marras-joulukuussa 2020.

KUTSU: Vierailu Gugguu -lastenvaatebrändin lippulaivamyymälään to 20.2.2020

Muotioikeuden yhdistys ry tarjoaa jäsenille mahdollisuuden tutustua Gugguun lippulaivamyymälään torstaina 20.2. klo 18.30-20.00.

 

Laadukkaista lastenvaatteistaan tunnettu Gugguu sai alkunsa vuonna 2012. Suositun brändin visio on ollut alusta asti selvä: korkealaatuisia, kestäviä ja designiltaan yksinkertaisen selkeitä vaatteita ja asusteita, joissa on mielenkiintoisia yksityiskohtia. Kaikki Gugguun tuotteet ovat ekologisia ja eettisesti tuotettuja.

 

Gugguun myymälässä meidät ottavat vastaan Anne Valli ja Kirsi-Maria Tölli, joiden johdolla pääsemme tutustumaan Gugguun tarinaan ja tuotteisiin sekä nauttimaan pientä purtavaa. Vierailun lopuksi saamme tehdä ostoksia Gugguun myymälässä.

Ilmoittauduthan pian mukaan – paikkoja on rajallisesti!

Tapahtuman tiedot:

 

Nimi:

Vierailu Gugguun lippulaivamyymälään

Ajankohta:

Torstai 20.2 klo 18.30-20.00

Osoite:

Mikonkatu 2, 00100 Helsinki

Osallistujamäärä:

25 henkilöä

Ilmoittautuminen:

Maanantaihin 17.2 mennessä osoitteeseen: muotioikeus@gmail.com.

 

Lämpimästi tervetuloa!

Joulukuohuvat Balmuirilla ke 11.12.2019

Tervetuloa viettämään kanssamme jouluisen ihanaa iltaa Balmuirin Helsingin Brand Storelle ja tutustumaan upeaan talven mallistoon!

 

Ilta alkaa toimitusjohtaja Tiina Luhtasen tervetuliaispuheella sekä parhaimpien joululahjojen ja tuotteiden esittelyllä. Tarjoilemme illassa kuohuvaa ja pientä syötävää. Tapahtuman aikana vierailijat saavat ostoedun -20% kaikista normaalihintaisista tuotteista*. Balmuir järjestää illan aikana osallistujien kesken arvonnan, jonka pääpalkintona on yllätyslahja Balmuirin mallistosta.

Toimintavuoden päätöstilaisuus: Joulukuohuvat Balmuirilla

Milloin? Keskiviikkona 11.12.2019 klo 18.00-20.00

Missä? Balmuir Brand Store Helsinki, Pohjoisesplanadi 25-27, 00100 Helsinki

 

Kutsu AVEC. Ilmoittautumiset sunnuntaihin 8.12.2019 mennessä osoitteeseen muotioikeus@gmail.com.

 

Tervetuloa!

 

Ilmoittauduthan mukaan pian. Paikat täyttyvät nopeasti!

 
image.png
*Lukuunottamatta Billebeino-yhteistyömallistoa.  

KUTSU: Muotioikeuden yhdistyksen syyskokous ja yhteinen seminaari FACG:n kanssa ke 20.11.2019 klo 15.00 alkaen

Tervetuloa Muotioikeuden yhdistys ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen ja Suomen Anti-piratismiyhdistys ry:n kanssa yhteiseen pikkujouluseminaariin aiheesta:

MUODIN TUOTEVÄÄRENNYKSET JA IPR-LOUKKAUKSET

keskiviikkona 20.11.2019 Asianajotoimisto Merilampi Oy:n toimistolle (Keskuskatu 7, 8. krs., 00100 Helsinki, sisäänkäynti Ateneuminkujan puolelta).

Seminaari pidetään Muotioikeuden yhdistys ry:n syyskokouksen jälkeen klo 15.30 alkaen.

Tilaisuuden ohjelma ja aikataulu:

15:00

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous (Esityslista, talousarvio ja sääntömuutosesitys kutsun liitteenä)

15:30

Tervetuloa & glögitarjoilu

 

Henrik af Ursin, osakas, Asianajotoimisto Merilampi Oy

Hanna-Maija Elo, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Anti-piratismiyhdistys ry

Emilia Hodge, hallituksen puheenjohtaja, Muotioikeuden yhdistys ry

 

 

Seminaaripuheenvuorot:

Riikka Pakkanen, Tulliylitarkastaja, Tulli

IPR-loukkaustapaukset tullissa

                            

Tiina Lencioni, General Counsel, Marimekko Oyj

Kokemuksia IPR-loukkauksista

 

Heikki Selin, Assistant Attorney, NJORD

Tuoteväärennökset ja tulliyhteistyö Tanskassa

17:30

Vapaata keskustelua ja seurustelua

Seminaariosuus jatkuu noin klo 17.30 saakka, jonka jälkeen voimme jatkaa glögien merkeissä.

Pukukoodi: smart casual

HUOM: Muotioikeuden yhdistys ry:hyn on jälleen tarjolla hallituspaikkoja. Paikoista kiinnostuneita pyydetään ilmoittamaan puheenjohtajalle: emilia.hodge@properta.fi mieluiten ennen syyskokousta kokousjärjestelyjen ja -aikataulun mahdollistamiseksi. Hallitukseen kaivataan erityisesti talousasioista kiinnostunutta henkilöä.

Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen ja seminaariin viimeistään perjantaihin 15.11.2019 mennessä osoitteeseen muotioikeus@gmail.com.

Lämpimin terveisin,

Muotioikeuden yhdistys ry:n ja Suomen Anti-piratismiyhdistys ry:n hallitukset    image.png
 

KUTSU: Yhdistyksen upeaan 5-vuotisjuhlaan – FASHION LAW 2020-seminaari ja cocktail-tilaisuus 18.10.2019

Muotioikeuden yhdistys ja Aalto-yliopisto järjestävät yhdessä juhlavuoden kunniaksi seminaarin: FASHION LAW 2020 – ylenkatsotusta menestystarinaksi.

Seminaarissa kuulemme alan haasteista, muotioikeuden kehityksestä, millaisia kansainvälisiä Suomimuodin menestystarinoita olemme nähneet ja millaista potentiaalia suomalaisella alan huippuosaamisella on tulevaisuudessa.

Miten Suomen muotiala on kehittynyt haastavassa toimintaympäristössä? Millaisiin kysymyksiin muotioikeus vastaa? Miten voimme erikoistumisella, koulutuksella ja yhteistyöllä varmistaa Suomimuodin kansainvälisen menestyksen myös vuonna 2020?

 

Seminaari-osio, klo 15.00-17.45, R001/Y205 C-Sali, Otaniemi / R001, Otakaari 1, Aalto-yliopisto (TKK:n vanha päärakennus)

 

Puheenvuorot:

 • ”Erikoistuminen kilpailutekijänä” Emilia Hodge, Muotioikeuden yhdistyksen puheenjohtaja, Asianajajaliiton 100-oikeusvaikuttajaa -palkittu
 • “Miten muotialan korkeakoulutus on noussut kansainväliseksi menestystarinaksi?”, Pirjo Hirvonen, Professor of Fashion Design, Aalto University
 • ”Vähätellyn muodin noteeraaminen vakavaksi tutkimusaiheeksi”, Annamari Vänskä, Professor of Fashion Research, Aalto University
 • ”Muotioikeuden tutkimuksen kehitys, painopiste sekä viimeisimmät tutkimustulokset”, Heidi Härkönen, Fashion Law Researcher, University of Lapland / Aalto University
 • “Kansainvälinen vaatealan liiketoiminta ja juridiset kysymykset – läpileikkaus laajaan sääntelykenttään. Mitä taitoja juristilta vaaditaan käytännössä?”, Juha-Pekka Ojala, Chief Financial and Legal Officer, Luhta Sportswear Company
 • ”Uusien oikeudenalojen synty ja merkitys” Päivi Korpisaari, Professor in Communications Law, Helsinki University

 

Cocktail-tilaisuus, klo 18.00-20.00, Ravintola Arvo, Aalto-yliopisto

 

Ohjelma:

 • Muotioikeuden yhdistyksen puheenvuoro ”Yhdistyksen alkutaival ja kehitys – matkamme 5-vuotisjuhlavuoteen”
 • Ruokailu (kuohuviiniä, talon leipää, yrttilevitettä, tammenlehväsalaattia, vadelmavinegretteä, paahdettua punajuurta, vuohenjuustomoussea, Arvon marinoitua artisokkaa, hunajapaahdettuja kauden kasviksia, rosmariiniperunoita, paahtopaistia, punasipulihilloketta sekä tyrni-pannacottaa ja hedelmäsalsaa)
 • Illanviettoa juhlatunnelmissa!
 

Pyydämme ilmoittautumaan 5-vuotisjuhlaan viimeistään perjantaina 7.10.2019 osoitteeseen muotioikeus@gmail.com. Ilmoitathan samalla tarjoilujen järjestämistä varten, mikäli aiot osallistua ainoastaan seminaariin.

Lämpimästi tervetuloa juhlimaan 5-vuotiasta yhdistystämme!

Pukukoodi: vapaa, juhlava & sinun näköisesi