Kategoriat
Yleinen

SAVE THE DATE: Muotioikeuden yhdistys ry:n seminaarimatka Tukholmaan, 7.–8.10.2022

Muotioikeuden yhdistys ry järjestää kansainvälisen seminaarimatkan Tukholmaan 7.–8.10.2022. Seminaarimatkalla tullaan vierailemaan mm. Roschier Advokatbyrå AB:n toimistolla sekä sisustustekstiiliyritys Svensk Tenn:ssä. Lisätietoja muista vierailukohteista tulee lähiaikoina. Luvassa on luentoja ajankohtaisista muotioikeusaiheista sekä yritysvierailuja mielenkiintoisissa ruotsalaisissa muotialan yrityksissä.

Yhdistyksen aiemmat kansainväliset seminaarimatkat on järjestetty Tallinnassa ja Kööpenhaminassa.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet seuraavat myöhemmin.

Aurinkoista elokuuta!

Lämpimin terveisin,

Muotioikeuden yhdistys ry:n hallitus

Kategoriat
Yleinen

KUTSU: Yritysvierailu The Ateljé -myymälään 31.5.2022 klo 18.30

Muotioikeuden yhdistys ry kutsuu mukaansa vierailulle The Ateljé -myymälään keskustelemaan vaatelainaamoliiketoiminnasta sekä alan vastuullisuusnäkökulmista. Tulethan tutustumaan vaatelainaamon toimintaan pienen purtavan merkeissä ja halutessasi vuokraamaan asun niin kesän juhliin kuin arkeen. Ilmoittauduthan pian mukaan – paikkoja on tilojen puolesta rajallisesti! Muistathan myös ilmoittaa meille mahdollisista peruutuksista ilmoittautumisen jälkeen, jotta paikkoja vapautuu halukkaille.
”Vaatelainaamo The Ateljé on uuden ajan vaatevuokraamo, joka haluaa olla edistämässä muotimaailman muutosta kestävämpään suuntaan vähentämällä vaatteiden tarpeetonta kulutusta. Vaatelainauspalvelun tarkoituksena on tukea kestävämpää elämäntapaa vuokraamalla vaate uuden ostamisen sijaan. Vuonna 2020 perustettu yritys on kuratoinut laadukkaan vaatevalikoimansa huolella ja se palvelee niin kivijalkaliikkeessään Helsingin Punavuoressa kuin verkossa toimittaen vaatteita vuokralle ympäri Suomen. Ideana on, että vuokraamaansa vaatetta voi käyttää kuin omaansa ja tämän jälkeen yritys huolehtii vaatteen pesusta ja huoltamisesta.”

Tapahtuman tiedot
Nimi: Yritysvierailu The Ateljé -myymälään
Ajankohta: Tiistai 31.5.2022 klo 18.30
Paikka: The Ateljé – Laivurinkatu 10, 00150 Helsinki
Osallistujamäärä: 20 henkilöä
Ilmoittautuminen: Perjantaihin 27.5.2022 klo 12 mennessä osoitteeseen muotioikeus@gmail.com.

Lämpimästi tervetuloa!

Kategoriat
Yleinen

KUTSU: Muotioikeuden yhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous ja webinaari ke 25.5.2022 klo 15.00 alkaen

Tervetuloa Muotioikeuden yhdistys ry:n sääntömääräiseen etäyhteyksin toimitettavaan kevätkokoukseen / webinaariin aiheesta:

LAKIMIEHENÄ SUOMALAISEN TEKSTIILI- JA MUOTITEOLLISUUDEN PALVELUKSESSA

ke 25.5.2022 klo 15.00 alkaen.

Aiheen esitysosuus pidetään kevätkokouksen jälkeen noin klo 15.30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaiset kevätkokouksessa käsiteltävät asiat: (i) hallituksen toimintakertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta, (ii) esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus, sekä (iii) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta. Kokousmateriaalit jaetaan kokoukseen ilmoittautuneille ja muille materiaaleja pyytäneille.

Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen ja seminaariin viimeistään perjantaihin 20.5.2022 mennessä osoitteeseen muotioikeus@gmail.com. Lähetämme osallistuneille linkin etätapahtumaan.

Tilaisuuden ohjelma ja aikataulu:

15:00

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous (esityslista: https://fashionlaw.fi/wp-content/uploads/2022/05/Liite_1_MOY_kevätkokous_esityslista_2022.docx)

n. klo 15:30

Tervetuloa

Emilia Hodge, asianajaja, hallituksen puheenjohtaja, Muotioikeuden yhdistys ry

Seminaari

Lakimiehenä suomalaisen tekstiili- ja muotiteollisuuden palveluksessa”

Varpu Laankoski, lakimies, Suomen Tekstiili & Muoti ry

Varpu Laankoski toimii lakimiehenä suomalaisen tekstiili- ja muotiteollisuuden palveluksessa. Hän hoitaa muun muassa TES- ja työlainsäädäntöasioita sekä IPR- ja sopimusasioita. Työssään hän tukee Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksiä ongelmien ratkaisemisessa ja pyrkii löytämään heidän toimintansa kannalta hyviä ja juridisesti kestäviä ratkaisuja, jotka toimivat yritysten arjessa. 

n. klo 16:00

Seminaariosuus jatkuu noin klo 16.00 saakka. Varaamme osallistujille mahdollisuuden esittää kysymyksiä tilaisuuden puhujalle.

Lämpimin terveisin,

Muotioikeuden yhdistys ry:n hallitus

Kategoriat
Yleinen

Muotioikeuden yhdistys ry:n stipendi 

Muotioikeuden yhdistys ry:n stipendi 

(Scroll down for English) 

Muotioikeuden yhdistys ry:n julistaa stipendit haettavaksi 

Muotioikeuden yhdistys ry myöntää vuosittain yhden tai useamman tutkielmastipendin ansiokkaasta muotioikeus-liitännäisestä yliopistossa tai ylemmän korkeakoulututkinnon osana laaditusta tutkielmasta tai vastaavasta lopputyöstä/opinnäytetyöstä. Hakemus stipendin myöntämiseksi tulee osoittaa yhdistyksen hallitukselle. Vuonna 2022 stipendin hakuaika on 9.5.–31.10. Vuoden 2022 stipendihaussa otetaan huomioon suomeksi tai englanniksi laaditut tutkielmat, jotka ovat valmistuneet ja jotka on arvosteltu aikavälillä 1.11.2021 – 31.10.2022. 

Hakuohjeet 

Stipendin hakeminen tapahtuu kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tutkielman otsikko, tutkielman tekijä ja hakijan yhteystiedot, sekä tutkimuksen liitännäisyys muotioikeuteen. Hakemukseen tulee liittää kopio tutkielmasta sekä yliopiston/korkeakoulun siitä antamasta arvostelusta. Hakemus ja liitemateriaalit tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen muotioikeus@gmail.com viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59. 

Stipendiä voi hakea tutkielman tehnyt henkilö itse tai häntä voi ehdottaa stipendinsaajaksi esimerkiksi tiedekunnan edustaja, kollega tai muu tutkielmaan perehtynyt henkilö. Jos hakijana on muu kuin tutkielman tekijä, hakemuksessa tulee esittää myös selvitys tutkielman tekijän antamasta suostumuksesta hakemiselle ja tutkielman tekijän yhteystiedot. 

Stipendinsaaja(t) julkistetaan yhdistyksen syyskokouksessa marras-joulukuussa 2022. 

Stipendiohjelman tarkemmat säännöt alla. 

SÄÄNNÖT 

Muotioikeuden yhdistys ry tukee ja edistää muoti- ja design-alaan liittyvää juridista tutkimusta. Tavoitteen edistämiseksi yhdistys myöntää vuosittain yhden tai useamman stipendin. 

 1. Stipendien myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus. 
 1. Stipendin voi saada vain kerran kalenterivuodessa. Hallitus voi halutessaan myöntää useampia stipendejä, mikäli tälle on hyviä perusteita. Mikäli hallitus katsoo, että yhdistyksen tavoitteet huomioon ottaen sopivia stipendihakemuksia ei ole saapunut, voidaan stipendi jättää kokonaan myöntämättä. Mikäli kalenterivuoden aikana ei myönnetä yhtään stipendiä, voidaan ylijääneet stipendivarat lisätä seuraavana vuonna jaettaviin stipendivaroihin. 
 1. Stipendiä haetaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta sähköpostitse. Kirjallinen hakemus on toimitettava yhdistyksen kotisivuilla www.fashionlaw.fi ja mahdollisissa muissa viestintäkanavissa ilmoitettavaan hakupäivään mennessä. Hakemus ja liitemateriaalit tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen muotioikeus@gmail.com. 
 1. Stipendihakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, yhteystiedot sekä tarvittava selvitys tutkimuksen sisällöstä. Hakijan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. 
 1. Tutkimuksen tulee liittyä muotioikeuteen. Vaaditun liitännäisyyden tulee selvitä hakemuksesta. Valintaa puoltavina tekijöinä voidaan ottaa huomioon muun muassa aiheen ajankohtaisuutta, yleistä kiinnostavuutta, muoti- ja design-alan kohdistuvaa kehittävää vaikutusta, innovatiivisuutta sekä hyödyllisyyttä yhdistyksen jäsenistön kannalta. 
 1. Tutkimuksen tulee olla valmis hakemusta jätettäessä. Opinnäytetyön tai muun tutkimuksen tulee olla myös arvosteltu hakemusta jätettäessä. Arvostelu on liitettävä hakemukseen. Stipendiä tulee hakea vähintään kahden (2) vuoden kuluessa tutkimuksen valmistumisesta. 
 1. Stipendin saaja julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Stipendi luovutetaan syyskokouksen yhteydessä. Saajan toivotaan pitävän tutkielmansa aiheesta lyhyen alustuksen yhdistyksen jäsentilaisuudessa erikseen sovittavalla tavalla. 

 

The Finnish Fashion Law Association’s call for applications of scholarship 

The Finnish Fashion Law Association annually grants one or more scholarship(s) for an excellent fashion law related master’s- or bachelor’s thesis or an equivalent final assignment. The application for granting a scholarship shall be addressed to the board of the association. The application period for the year 2022 is 9 May – 31 October.  Any theses written in Finnish or English that have been submitted and graded between 1 November 2021 and 31 October 2022 will be taken into account by the Association when deciding on the grant in 2022. 

How to apply 

Application for the scholarship shall be in writing and free of form. The application shall include information about the thesis’ topic, the author, the contact information of the applicant and how the thesis is related to fashion law. A copy of the thesis in question and its review by the university/college shall be annexed to the application. The application and its appendices need to be sent via email to muotioikeus@gmail.com on the last day of the application period at 23:59 at the latest. 

The scholarship can be applied by the author of the thesis or the author can be suggested as a receiver of the scholarship by e.g. a representative of the faculty where the thesis has been written, a colleague or another person who is familiar with the thesis in question. If the person filing the application is not the author of the thesis, she or he needs to present the author’s consent to the application and the contact information of the author. 

 The recipient of the scholarship shall be announced in the association’s general meeting in November / December 2022. 

More detailed rules about granting the scholarship can be found below. 

SCHOLARSHIP RULES 

The Finnish Fashion Law Association supports and promotes fashion and design related legal research. In order to fulfil this purpose, the association grants annually one or more scholarship.  

 1. The board of the association shall decide about granting of the scholarships.  
 1. The scholarship can be received only once in a calendar year. The board finds good justifications for it, it can grant more than one scholarship. If the board sees that, taking into account the purpose of the association, there are no suitable applications, it can refrain from granting of the scholarship. In the event of not granting a single scholarship during a calendar year, the remaining scholarship funds shall be added to the scholarship funds that are distributed the following year.  
 1. The scholarship shall be applied in writing from the board of the association by email. The application shall be sent prior to the deadline announced in the association’s website www.fashionlaw.fi and potential other communication channels. The application and its appendices shall be sent via email to muotioikeus@gmail.com.  
 1. The scholarship application shall include the applicant’s name, contact information and sufficient clarification about the content of the research. The applicant does not need to be a member of the association.  
 1. The research needs to be related to fashion law. The connection shall be turned out in in the application. The research’s topicality, general remarkability, promoting effect on the fashion and design industries, innovativeness and general worthwhileness from the association’s members’ perspective can be positive factors when the board is evaluating the thesis.  
 1. The thesis needs to be submitted and reviewed when the application is submitted. The review of the thesis shall be annexed to the application. The scholarship shall be applied within two (2) years from submitting of the thesis.  
 1. The recipient of the scholarship shall be announced on the association’s website. The scholarship shall be granted when the association holds its general meeting. The association wishes the recipient to give a brief presentation about the research in question in the association’s meeting that is agreed on separately with the recipient. 

 

Kategoriat
Yleinen

MOY x STY: Invitation to webinar ”digital fashion – opportunities and issues”

Digitalisation offers new possibilities for fashion industry – yet raising challenging legal issues. What is fashion going to look like in the future? What are the benefits? Who owns it?

In this webinar, organised jointly by Finnish Association for Industrial Rights (STY) and Finnish Fashion Law Association (MOY), we will discuss about the implications of new digital trends for fashion businesses as well as key legal issues related to transforming physical into digital – among others, the ownership and enforcement of intellectual property rights, potential misuse, contractual arrangements as well as data concerns.

Our expert panel consists of the following five expert speakers representing a range of views on the topic:

– Hilla Peltola, Marketing and communications coordinator, digital design house / The Fabricant

– Natalia Särmäkari, Doctoral candidate, Aalto University / Department of Design

– Mikko Antikainen, D.Sc (Econ and Bus Admin), University of Jyväskylä

– Eleonora Rosati, Professor of IP law, Stockholm University, Of Counsel, Bird & Bird

– Hannes Kankaanpää, IP & Tech Counsel, Kolster

The event takes place online 30 March 2022 10.00 (EET) onwards, and is hosted by Jussi Ilvonen, IP Lawyer, Kolster, and Emilia Hodge, Attorney-at-Law, Properta Attorneys.

Register by 24.3.2022 to us: muotioikeus@gmail.com

Kategoriat
Yleinen

KUTSU: Muotioikeuden yhdistys ry:n palkitsema tekijänoikeusaiheinen tutkielma esittelyssä webinaarissa to 10.2.2022 klo 14.00 alkaen

Tervetuloa 10.2.2022 klo 14.00 järjestettävään webinaariin, jossa esitellään tänä vuonna yhdistyksen palkitsema tutkielma*:

Anniina Jaatinen: Omaperäisyys tekoälyn luomien muotituotteiden tekijänoikeudellisen suojan edellytyksenä

Webinaari kestää noin tunnin. Osallistujille varataan mahdollisuus kysymyksille.

Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan webinaariin viimeistään maanantaihin 7.2.2022 mennessä osoitteeseen muotioikeus@gmail.com. Lähetämme osallistuneille linkin etätapahtumaan.

*Muotioikeuden yhdistys ry myöntää vuosittain yhden tai useamman tutkielmastipendin ansiokkaasta muotioikeus-liitännäisestä yliopistossa tai ylemmän korkeakoulututkinnon osana laaditusta tutkielmasta tai vastaavasta lopputyöstä/opinnäytetyöstä.

Lämpimästi tervetuloa!

Ystävällisin terveisin

Muotioikeuden yhdistys ry:n hallitus

Kategoriat
Yleinen

KUTSU: Muotioikeuden yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous ja seminaari to 2.12.2021 klo 17:00

Tervetuloa Muotioikeuden yhdistys ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen ja seminaariin aiheestaIMMATERIAALIOIKEUDET JA INNOVAATIOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄJÄNÄtorstaina 2.12.2021 klo 17:00 alkaen Relove Töölön tiloihin osoitteessa Sandelsinkatu 6, 00260 Helsinki. Seminaariosuus alkaa n. klo 17:30 heti Muotioikeuden yhdistys ry:n syyskokouksen jälkeen.Kokousjärjestelyjen vuoksi pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan kokoukseen ja seminaariin mahdollisimman pian ja viimeistään sunnuntaihin 21.11.2021 mennessä osoitteeseen muotioikeus@gmail.com. Tarjoiluja varten pyydämme ilmoittamaan myös mahdolliset erityisruokavaliot. Tarjoilut ovat gluteenittomia ja vegaanisia, joten näitä koskevia erityisruokavalioita ei tarvitse ilmoittaa.Syyskokouksessa valitaan myös yhdistyksen hallitus – hallituspaikoista kiinnostuneita pyydetään ilmoittamaan halukkuudestaan mahdollisuuksien mukaan ennen kokousta sähköpostiosoitteeseen muotioikeus@gmail.com.Tilaisuuden ohjelma ja aikataulu:17:00• Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous (esityslista ja talousarvio kutsun liitteinä 1 ja 2).n. klo 17:30• TervetuloaEmilia Hodge, hallituksen puheenjohtaja, Muotioikeuden yhdistys ry• Muoti ja tekijänoikeus: yksinoikeus kestävän kehityksen edistäjänäOTM, VT Heidi Härkönen• Technology transforming towards sustainable textile industryShahriare Mahmood, Chief Sustainability Officer, Spinnova Oyj• Second hand -yrittäjyys muotialallaNoora Hautakangas, perustaja ja yrittäjä, Relove OySeminaariosuus jatkuu noin klo 18.45 saakka, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus jäädä tutustumaan ja tekemään ostoksia Relove Töölön second hand -puolella.Puhujista:Heidi Härkönen (OTM, VT) on muotioikeuteen erikoistunut väitöskirjatutkimuksellaan ”Fashion and Copyright: Protection as a Tool to Foster Sustainable Development” oikeustieteen tohtoriksi Lapin yliopistosta väitellyt Turun yliopiston erikoistutkija. Härkönen on kirjoittanut myös muita immateriaali-, muoti- ja ympäristöoikeudellisiin kysymyksiin pureutuvia julkaisuja ja esiintynyt runsaasti alan tilaisuuksissa.Shahriare Mahmood työskentelee tekstiilikuituyhtiö Spinnova Oyj:n vastuullisuusjohtajana. Spinnova Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka kehittää selluloosakuidun käyttöä erityisesti tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. Yhtiön brändikumppaneita ovat olleet muun muassa The North Face, H&M ja Adidas. SPINNOVA®-materiaaleja käytetään myös esimerkiksi Icepeak-merkin olympiamallistossa.Relove Oy on laadukkaiden second hand -tuotteiden myyntiin ja kahvilatoimintaan erikoistunut vuonna 2016 perustettu suomalainen yhtiö. Idea Relovesta – kokonaisvaltaisesta elämyksestä kaikille aisteille – syntyi yhtiön perustajalle ja yrittäjälle Noora Hautakankaalle jo vuonna 2014. Paraikaa Relovella on kolme toimipistettä Helsingin keskustassa, ja se palvelee asiakkaita myös verkossa.Kutsun liitteet:Liite 1 – Esityslista https://fashionlaw.fi/wp-content/uploads/2021/11/Liite_1_MOY_syyskokous_esityslista_02122021.docxLiite 2 – Talousarvio https://fashionlaw.fi/wp-content/uploads/2021/11/Liite_2_MOY_talousarvio_2022.docxLämpimin terveisin,Muotioikeuden yhdistys ry:n hallitus

Kategoriat
Yleinen

KUTSU: Paluu uuteen normaaliin x Ril’s / After Work

Designer-vetoinen Ril’s vaatebrändi on ollut markkinoilla yli 20 vuotta. Matkan varrelle on mahtunut monta tähtihetkeä. Ril’s:in tuotteita on nähty niin tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla kuin Ruotsin kruununprinsessa Victorian päällä. Merkin filosofia on luoda kauniita ja laadukkaita sekä aikaa kestäviä tuotteita.

Muotioikeuden yhdistys ry kutsuu jäsenet yhteen pitkästä aikaa ensimmäisessä fyysisen osallistumisen mahdollistavassa tilaisuudessa rennoissa merkeissä. Tilaisuuden teemana on ”paluu uuteen normaaliin” ja tutustumme Ril’s vaatemerkkiin kuohuvan, pienen purtavan sekä stailausnäytöksen merkeissä. Illan aikana suoritetaan tuotearvonta.

Ilmoittauduthan pian mukaan – paikkoja on rajallisesti!

Tapahtuman tiedot
Nimi: Paluu uuteen normaaliin x Ril’s / After Work
Ajankohta: Torstai 28.10.2021 klo 17.00
Paikka: Ril’s Concept Store – Pohjoisesplanadi 25, 00100 Helsinki
Osallistujamäärä: 30 henkilöä
Ilmoittautuminen: Tiistaihin 26.10.2021 mennessä osoitteeseen: muotioikeus@gmail.com.

Lämpimästi tervetuloa!

Kategoriat
Yleinen

Muotioikeuden yhdistys ry:n stipendi

Muotioikeuden yhdistys ry:n stipendi

(Scroll down for English)

Muotioikeuden yhdistys ry:n julistaa stipendit haettavaksi

Muotioikeuden yhdistys ry myöntää vuosittain yhden tai useamman tutkielmastipendin ansiokkaasta muotioikeus-liitännäisestä yliopistossa tai ylemmän korkeakoulututkinnon osana laaditusta tutkielmasta tai vastaavasta lopputyöstä/opinnäytetyöstä. Hakemus stipendin myöntämiseksi tulee osoittaa yhdistyksen hallitukselle. Vuonna 2021 stipendin hakuaika on 1.4.–31.10. Vuoden 2021 stipendihaussa otetaan huomioon suomeksi tai englanniksi laaditut tutkielmat, jotka ovat valmistuneet ja jotka on arvosteltu aikavälillä 1.11.2020 – 31.10.2021.

Hakuohjeet

Stipendin hakeminen tapahtuu kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tutkielman otsikko, tutkielman tekijä ja hakijan yhteystiedot, sekä tutkimuksen liitännäisyys muotioikeuteen. Hakemukseen tulee liittää kopio tutkielmasta sekä yliopiston/korkeakoulun siitä antamasta arvostelusta. Hakemus ja liitemateriaalit tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen muotioikeus@gmail.com viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59.

Stipendiä voi hakea tutkielman tehnyt henkilö itse tai häntä voi ehdottaa stipendinsaajaksi esimerkiksi tiedekunnan edustaja, kollega tai muu tutkielmaan perehtynyt henkilö. Jos hakijana on muu kuin tutkielman tekijä, hakemuksessa tulee esittää myös selvitys tutkielman tekijän antamasta suostumuksesta hakemiselle ja tutkielman tekijän yhteystiedot.

Stipendinsaaja(t) julkistetaan yhdistyksen syyskokouksessa marras-joulukuussa 2021.

Stipendiohjelman tarkemmat säännöt alla.

SÄÄNNÖT

Muotioikeuden yhdistys ry tukee ja edistää muoti- ja design-alaan liittyvää juridista tutkimusta. Tavoitteen edistämiseksi yhdistys myöntää vuosittain yhden tai useamman stipendin.

 1. Stipendien myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.
 2. Stipendin voi saada vain kerran kalenterivuodessa. Hallitus voi halutessaan myöntää useampia stipendejä, mikäli tälle on hyviä perusteita. Mikäli hallitus katsoo, että yhdistyksen tavoitteet huomioon ottaen sopivia stipendihakemuksia ei ole saapunut, voidaan stipendi jättää kokonaan myöntämättä. Mikäli kalenterivuoden aikana ei myönnetä yhtään stipendiä, voidaan ylijääneet stipendivarat lisätä seuraavana vuonna jaettaviin stipendivaroihin.
 3. Stipendiä haetaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta sähköpostitse. Kirjallinen hakemus on toimitettava yhdistyksen kotisivuilla www.fashionlaw.fi ja mahdollisissa muissa viestintäkanavissa ilmoitettavaan hakupäivään mennessä. Hakemus ja liitemateriaalit tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen muotioikeus@gmail.com.
 4. Stipendihakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, yhteystiedot sekä tarvittava selvitys tutkimuksen sisällöstä. Hakijan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.
 5. Tutkimuksen tulee liittyä muotioikeuteen. Vaaditun liitännäisyyden tulee selvitä hakemuksesta. Valintaa puoltavina tekijöinä voidaan ottaa huomioon muun muassa aiheen ajankohtaisuutta, yleistä kiinnostavuutta, muoti- ja design-alan kohdistuvaa kehittävää vaikutusta, innovatiivisuutta sekä hyödyllisyyttä yhdistyksen jäsenistön kannalta.
 6. Tutkimuksen tulee olla valmis hakemusta jätettäessä. Opinnäytetyön tai muun tutkimuksen tulee olla myös arvosteltu hakemusta jätettäessä. Arvostelu on liitettävä hakemukseen. Stipendiä tulee hakea vähintään kahden (2) vuoden kuluessa tutkimuksen valmistumisesta.
 7. Stipendin saaja julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Stipendi luovutetaan syyskokouksen yhteydessä. Saajan toivotaan pitävän tutkielmansa aiheesta lyhyen alustuksen yhdistyksen jäsentilaisuudessa erikseen sovittavalla tavalla.

 

The Finnish Fashion Law Association’s call for applications of scholarship

The Finnish Fashion Law Association annually grants one or more scholarship(s) for an excellent fashion law related master’s- or bachelor’s thesis or an equivalent final assignment. The application for granting a scholarship shall be addressed to the board of the association. The application period for the year 2021 is 1 April – 31 October.  Any theses written in Finnish or English that have been submitted and graded between 1 November 2020 and 31 October 2021 will be taken into account by the Association when deciding on the grant in 2021.

 How to apply

Application for the scholarship shall be in writing and free of form. The application shall include information about the thesis’ topic, the author, the contact information of the applicant and how the thesis is related to fashion law. A copy of the thesis in question and its review by the university/college shall be annexed to the application. The application and its appendices need to be sent via email to muotioikeus@gmail.com on the last day of the application period at 23:59 at the latest.

The scholarship can be applied by the author of the thesis or the author can be suggested as a receiver of the scholarship by e.g. a representative of the faculty where the thesis has been written, a colleague or another person who is familiar with the thesis in question. If the person filing the application is not the author of the thesis, she or he needs to present the author’s consent to the application and the contact information of the author.

 The recipient of the scholarship shall be announced in the association’s general meeting in November / December 2021.

More detailed rules about granting the scholarship can be found below.

SCHOLARSHIP RULES

The Finnish Fashion Law Association supports and promotes fashion and design related legal research. In order to fulfil this purpose, the association grants annually one or more scholarship. 

 1. The board of the association shall decide about granting of the scholarships. 
 1. The scholarship can be received only once in a calendar year. The board finds good justifications for it, it can grant more than one scholarship. If the board sees that, taking into account the purpose of the association, there are no suitable applications, it can refrain from granting of the scholarship. In the event of not granting a single scholarship during a calendar year, the remaining scholarship funds shall be added to the scholarship funds that are distributed the following year. 
 1. The scholarship shall be applied in writing from the board of the association by email. The application shall be sent prior to the deadline announced in the association’s website www.fashionlaw.fi and potential other communication channels. The application and its appendices shall be sent via email to muotioikeus@gmail.com. 
 1. The scholarship application shall include the applicant’s name, contact information and sufficient clarification about the content of the research. The applicant does not need to be a member of the association. 
 1. The research needs to be related to fashion law. The connection shall be turned out in in the application. The research’s topicality, general remarkability, promoting effect on the fashion and design industries, innovativeness and general worthwhileness from the association’s members’ perspective can be positive factors when the board is evaluating the thesis. 
 1. The thesis needs to be submitted and reviewed when the application is submitted. The review of the thesis shall be annexed to the application. The scholarship shall be applied within two (2) years from submitting of the thesis. 
 1. The recipient of the scholarship shall be announced on the association’s website. The scholarship shall be granted when the association holds its general meeting. The association wishes the recipient to give a brief presentation about the research in question in the association’s meeting that is agreed on separately with the recipient.

 

Kategoriat
Yleinen

KUTSU: Muotioikeuden yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous ja webinaari to 3.12.2020 klo 16:00

Tervetuloa Muotioikeuden yhdistys ry:n sääntömääräiseen etäyhteyksin toimitettavaan syyskokoukseen ja webinaariin aiheesta

MUOTOILU JA KORONAPANDEMIAN VAIKUTUKSET

to 3.12.2020 klo 16:00 alkaen. Webinaari pidetään Muotioikeuden yhdistys ry:n syyskokouksen jälkeen n. klo 16:15. alkaen.

Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen ja seminaariin viimeistään perjantaihin 27.11.2020 mennessä osoitteeseen muotioikeus@gmail.com. Lähetämme osallistuneille linkin etätapahtumaan.

Tilaisuuden ohjelma ja aikataulu:

16:00

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous (ks. esityslista)

n. klo 16:15

Tervetuloa

Emilia Hodge, hallituksen puheenjohtaja, Muotioikeuden yhdistys ry

Seminaaripuheenvuorot

Jussi Ilvonen, Lakimies, Ornamo ry

Muotoilualan horisontteja korona-ajassa ja sen jälkeen  

Katja Nordman, Asiakkuusvastaava, Fyra Oy

Globaali pandemia muotoiluinnovaatioiden ja kasvun vauhdittajana

n. klo 17:15

Seminaariosuus jatkuu noin klo 17.15 saakka, osallistujille varataan mahdollisuus kysymyksille

 

Jussi Ilvonen on muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo ry:n juristi ja vastaa yhdistyksessä mm. jäsenten lakineuvonnasta ja vetää muotoilualan rakenteita kehittäviä, erityisesti muotoilijoiden oikeuksiin ja hyviin sopimuskäytäntöihin liittyviä valtakunnallisia hankkeita. Jussilla on taustaa myös mm. kuvataiteen ja kirjallisuuden tekijäjärjestöjen juristitehtävistä.

 

 

 

 

Katja Nordman toimii vuonna 2010 perustetun Fyra Oy:n asiakkuusvastaavana. Fyra on johtava suomalainen suunnittelutoimisto, jossa huippuosaaminen yhdistyy vahvaan yhteistyöhön asiakkaan ja kumppanien kanssa sekä vastuullisiin toimintatapoihin. Fyran ydinosaaminen on työympäristöjen, hotelli- ja ravintolatilojen sekä erilaisten konseptien ja monialaisten hankkeiden suunnittelusta. Fyran luomat konseptit ja suunnittelutyö perustuvat aina tutkimukseen ja ymmärrykseen asiakkaan tarpeista ja brändistä. Fyra luo tiloja, jotka ovat inhimillisiä ja yhteisöllisiä mutta samalla rohkeasti erilaisia ja asiakkaan oloisia. Asiakkaan arvomaailma ja brändi muuntuvat Fyran suunnittelemissa tiloissa kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi ja jokainen tila on erilainen. Fyra on vuoden 2020 sisustusarkkitehtitoimisto.

HUOM: Koronapandemian seurauksena web-kokousjärjestelyjen sujuvuuden mahdollistamiseksi Muotioikeuden yhdistys ry:n hallituspaikkoista kiinnostuneita pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen 26.11.2020 mennessä puheenjohtajalle sähköpostiosoitteeseen emilia.hodge@properta.fi.

Lämpimin terveisin,

Muotioikeuden yhdistys ry:n hallitus


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/fashionl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279